Foreningen

Foreningen White Wall Skjoldenæsholm er oprettet for at hjælpe med etableringen af centret. At sørge for at skaffe finansiering til renovering, modernisering og inventar, så centret kan leve op til sit formål med at være et center for skabelse af værker, processer og narrativiteter.

Når midlerne til centrets finansiering er tilvejebragt overgår foreningen til at være en kulturel- og human støtteforening, der hjælper med midler til ‘artist in residence-ophold’ for kunstnere fra hele verden, så centret kan hjælpe kunstgrupper i de svære start-udviklinger, hvor finansiering er begrænset. Ligesom foreningen tilvejebringer midler til årlige festivaler omkring fortælling og dramatik, hvor hele Skjoldenæsholm og opland samarbejdes med.

Foreningen vil også sørge for at skolebørn, unge og udsatte borgere gennem besøg og faciliterende forløb, gives chancen at se på livsmuligheder i et andet lys end det gængse – ‘se at få dig en uddannelse’ – hvor her – værktøjer til at turde at skabe sig selv, – som iværksætter, kunstner – at træde i karakter – er læringen.

Se foreningens vedtægter: KLIK HER